Anima News TV

Anima News TV face parte din Agen?ia de ?tiri online ANIMA NEWS. Principalul scop este, în primul rând, prezentarea unei imagini reale, corecte ?i netrunchiate a situa?iei cotidiene din Israel ?i Orientul Mijlociu în paralel cu înt?rirea rela?iilor culturale, de afaceri ?i turism între Israel ?i ??ri arabe vecine, precum ?i cu românii de pretutindeni. Agen?ia de ?tiri "ANIMA NEWS" a fost creat? tocmai în scopul facilit?rii contactului tuturor vorbitorilor de limba român? de pe glob cu realit??ile Orientului Mijlociu, una dintre cele mai interesante dar ?i mai tensionate regiuni de pe mapamond..

Link

Channel Anima News TV

with Anima News TV


This stream currently does not contain any content. Please check back later